ทำไมการประกันชีวิต

ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น คุณนำไปสู่​​ชีวิตครอบครัวมีความสุข คุณมีภรรยาที่รักลูกสองคนและอื่น ๆ ที่รักของสมาชิกในครอบครัว แต่วันหนึ่งคุณก็ตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณเคยคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับภรรยาและลูกของคุณ? ในโลกนี้ไม่มีใครมีชีวิตที่ปราศจากความเสี่ยง แต่สิ่งที่จะนำน้ำน้อยและให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยให้กับผู้อยู่ในอุปการะของคุณเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต นอกจากนี้มันเป็นประกันชีวิตที่จะช่วยป้องกันการจำนองบ้านของคุณ หลังจากการตายของคนในครอบครัวของคุณอาจจะไม่ได้ออกจากบ้านถ้าประกันชีวิตของคุณอาจจ่ายปิดการจำนอง
กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีบทบาทสำคัญและมีคุณค่าที่แท้จริงในขั้นตอนของชีวิตของคุณทุกคน หากคุณมีอยู่ในความอุปการะหรือคนอื่น ๆ ที่มีคนที่คุณแบ่งปันชีวิตของคุณกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องสำหรับคุณ

ประกันชีวิตก็สามารถกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของนโยบายและ บริษัท ประกันภัยที่ บริษัท ประกันภัยตกลงที่จะจ่ายเงินเมื่อเกิดการตายของแต่ละบุคคลของผู้ประกันตนหรือบุคคลหรือเหตุการณ์อื่น ๆ เช่นความป่วยไข้หรือการเจ็บป่วยที่สำคัญ ในการกลับมาของบริการเหล่านี้เจ้าของนโยบายตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนที่ระบุไว้เรียกว่าพรีเมี่ยมในช่วงเวลาปกติหรือในจำนวนเงินเป็นก้อน ในกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจะต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของผู้คนที่มีชื่อในการกำหนดนโยบาย

ที่นี่ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันชีวิต

สองประเภทพื้นฐานของการประกันชีวิต

ประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นสองประเภทพื้นฐาน: ชั่วคราวและถาวร

ประกันชีวิตชั่วคราว:

ประกันชีวิตชั่วคราวหรือประกันบริสุทธิ์เป็นประเภทของการประกันชีวิตซึ่งมีการระบุระยะเวลาของปีสำหรับพรีเมี่ยมที่กำหนด ภายใต้นโยบายนี้ผู้ประกันตนที่ถูกผูกไว้ที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินสดให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าเจ้าของนโยบายตาย ประกันชีวิตชั่วคราวเพียง แต่ช่วยให้การประกันในกรณีที่มีการเสียชีวิตและไม่มีอะไรอื่น ในชีวิตการประกันชั่วคราวพรีเมี่ยมนโยบายสามารถสำหรับหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น ระยะทดแทนประจำปีเช่นเป็นประเภทหนึ่งของนโยบายที่มีนโยบายของคุณเป็นพลังงานทดแทนโดยอัตโนมัติในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการ จำกัด อายุที่เฉพาะเจาะจง

อีกประเภทย่อยของการประกันชีวิตชั่วคราวเป็นประกันจำนองซึ่งจะช่วยให้การป้องกันสำหรับผู้ถือนโยบายครอบครัวหรือไม่ที่จำนองจะได้รับเงินถ้าตายของผู้ประกันตน

ประกันชีวิตถาวร:

การประกันชีวิตแบบถาวรคือประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใต้การที่เจ้าของนโยบายจะต้องจ่ายจนถึงนโยบาย matures. กรมธรรม์ถาวรประกันยังไม่สามารถยกเลิกได้โดยที่ผู้ประกันตนด้วยเหตุผลยกเว้นการทุจริตในการสมัครใด ๆ และการยกเลิกต้อง เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งจะรวมถึงการประกันภัยและการประกันภัยสากล จำกัด การจ่ายเงิน
ความคุ้มครองประกันชีวิต

ก่อนที่คุณจะไปเปิดกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการประกันภัยชีวิต มีอย่างน้อยแปดพื้นที่แตกต่างกันที่การประกันชีวิตอาจครอบคลุมเป็น พวกเขารวมถึงการรายงานข่าวของครอบครัวข่าวธุรกิจหลักประกันสุขภาพครอบคลุมการเกษียณอายุครอบคลุมจำนองคุ้มครองทรัพย์สินคุ้มครองเงินกู้และความคุ้มครองการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบ้าน

ดังนั้นซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและมีชีวิตที่ปลอดภัย